Trwa ładowanie...

Kto zarabia średnią krajową?

Share
Kto zarabia średnią krajową?
Źródło: flickr.com
d1xzzyt

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnie wynagrodzenie wynosi 4.059,19 zł brutto. Czy rzeczywiście tyle średnio zarabiamy?

Dane opublikowane w piątek przez Główny Urząd Statystyczny wpisują się w dobre odczyty z polskiego rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4.059,19 złotych i był to wzrost o 4,1% względem zeszłego roku. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw również wzrosło w ujęciu rocznym do 5593,50 tys. i był to wzrost 1%, przy konsensusie rynkowym również na poziomie 1%. Patrząc na suche dane wygląda na to, że żyje nam się coraz lepiej, zarabiamy coraz więcej, a średnie wynagrodzenie na poziomie 4 tys. brutto pozwoli nam zaciągnąć kredyt na wymarzone nieduże mieszkanie. W końcu przecież opublikowane powyżej wynagrodzenie to średnia krajowa!

Średnie wynagrodzenie 4 tysiące PLN brutto - kto tyle zarabia?

d1xzzyt

Bardzo częste pytanie pojawiające się po publikacji wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce. Należy pamiętać, że publikowane wynagrodzenie dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników.

A co z pracownikami, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników lub też nie są zatrudnieni na umowie o pracę (bo takie również nie są brane pod uwagę)? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 rok, działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1826,3 tys. mikroprzedsiębiorstw jednocześnie zatrudniając 3569,7 tys. pracowników. Ta grupa badanych nie jest uwzględniana w badaniu dotyczącym średniego wynagrodzenia.

(fot. GUS)

d1xzzyt

Największymi sektorami wchodzącymi w skład badanych przedsiębiorstw są: handel i naprawa pojazdów samochodowych (26,0%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6%).

Konkrety.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2014 roku w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników wyniosło 2256,60 złotych brutto. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy w podmiotach osób fizycznych (średnio 1950,90 zł) oraz w sektorach usług (1879,40zł) i rolnictwa(1886,10zł). Najlepiej opłacanymi sektorami wśród "mikrusów" były przedsiębiorstwa osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (3298,50zł). W przypadku poszczególnych regionów kraju sytuacja wyglądała następująco:

(fot. GUS)

d1xzzyt

Najwyższe wynagrodzenie w analizowanym roku mogli otrzymać mieszkańcy województwa mazowieckiego (2628,70zł brutto), które to województwo jednocześnie charakteryzowało się jedną z najmniejszych dynamik wzrostu płac względem 2009 roku. Na drugim krańcu mamy województwo świętokrzyskie (1983,10zł brutto), jednak z dość dynamicznym wzrostem względem 2009 roku.

Powyższe dane pokazują, dlaczego średnie wynagrodzenie nie pokazuje pełnego kształtu płac w Polsce. Należy pamiętać, że mikroprzedsiębiorstwa zatrudniały w 2014 roku blisko 3,5mln

osób! Ponadto należy też do tej grupy doliczyć osoby, które były zatrudnione w szarej strefie, według danych z 2014 roku jest to blisko 1078 tys. osób (źródło: Rzeczpospolita, 2014). Warto przywołać też badanie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, które wskazuje, że udział szarej strefy stanowi blisko 19,2% PKB. Osoby zatrudnione w szarej strefie to zazwyczaj pracownicy z wynagrodzeniem zbliżonym do minimalnej krajowej.

Mam nadzieję, że po kolejnej publikacji GUS odnośnie średniego wynagrodzenia, czytelnicy tego artykułu będą rozumieli, że wartość ta dotyczy około 40% zatrudnionych pracowników w Polsce. Szersze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem opisanych grup są publikowane rzadziej. Według GUS spowodowane jest to rozproszeniem i trudniejszym zebraniem danych.

(fot. Robert Galoch Rkantor.com)

Robert Galoch - autor jest dealerem Rkantor.com

d1xzzyt

Podziel się opinią

Share
d1xzzyt
d1xzzyt