Trwa ładowanie...
d4hut82
Ludzie

Można zatrudnić babcię jako nianię

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Można zatrudnić babcię jako nianię
(123RF)
d4hut82

Babcia może być nianią; można ją legalnie zatrudnić, by opiekowała się wnukiem, a budżet państwa opłaci za nią składki - przypomina wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn.

We wtorek Seredyn przedstawiła senatorom z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, tzw. żłobkowej.

Ustawa m.in. ułatwiła legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić nianię do ZUS, a budżet państwa opłaci za nią składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne od minimalnego wynagrodzenia.

d4hut82

Jak wynika ze sprawozdania, liczba niań zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wzrasta - na koniec 2012 r. zarejestrowano ich 9,1 tys.

Seredyn przypomniała, że nianią, której ZUS opłaci składki, może być babcia zajmująca się dzieckiem. Dotyczy to również innych spokrewnionych z dzieckiem osób - ustawa nie wprowadziła żadnych ograniczeń w tej kwestii. Wiceminister zwróciła uwagę, że rodzice często zapominają o tej możliwości.

Dyrektorka Departamentu Polityki Rodzinnej w MPiPS Janina Szumlicz dodała, że dotyczy to również babć emerytek. Przypomniała jednak, że ta forma opieki jest dla budżetu państwa najdroższa - wartość składek wynosi ok. 500 zł miesięcznie - dlatego ustawa wprowadziła wymóg, że oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo (lub jeden rodzic, jeśli samotnie wychowuje dziecko).

Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia wynosi 1,6 tys. zł brutto. Niania, za którą składki opłacane są z budżetu, musi otrzymywać wynagrodzenie. Więcej szczegółowych informacji na temat legalnego zatrudniania niań można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl, w zakładce "opieka".

d4hut82

Seredyn poinformowała również, że liczba placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech wzrosła o 81 proc. od 2010 r. Ustawa "żłobkowa" weszła w życie w kwietniu 2011 r. Na koniec 2010 r. w 246 gminach było 511 placówek, w tym 392 żłobki i 119 oddziałów żłobkowych. W 2011 r. do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wpisanych było już 571 placówek (w tym 523 żłobki i 48 klubów dziecięcych), a w 2012 r. - 926 placówek (791 żłobków, 105 klubów dziecięcych i 30 dziennych opiekunów).

W myśl ustawy opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice). Klub dziecięcy i opiekun dzienny to nowe formy opieki. Wcześniej prywatne placówki nazywane były często klubami, jednak funkcjonowały one na mocy innych przepisów - jako działalność gospodarcza.

Zadania dotyczące opieki nad małymi dziećmi należą do zadań własnych gmin. Są one zobowiązane m.in. do prowadzeniu nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, mają czas do kwietnia 2014 r. na dostosowanie się do nowych wymogów. (PAP)

akw/pz/mag/Ijuh

Praca.wp.pl - oferty pracy, wiadomości z rynku pracy, poradniki

d4hut82

Podziel się opinią

Share

d4hut82

d4hut82