ycipk-1wq2h0
Militaria

Pozwolenie na broń - krok po kroku

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pozwolenie na broń - krok po kroku
(PAP)
ycipk-1wq2h0

Regulacje dotyczące prawa do posiadania broni od lat wywołują kontrowersje. Zwolennicy "modelu amerykańskiego" słusznie zauważają, że element przestępczy zawsze jest w stanie uzbroić się po zęby i gwiżdże na wszelkie przepisy, a gdyby zwykły obywatel mógł po prostu kupić broń w sklepie, byłby znacznie bezpieczniejszy.

Przeciwnicy takiego podejścia argumentują, że brak konieczności wyrabiania pozwolenia na broń sprawiłby, że pistolety i karabinki mogłyby znaleźć się w rękach nieodpowiedzialnych młokosów, którzy na razie - z braku laku - straszą sąsiadów co najwyżej szyjką od butelki.

W aktualnym stanie prawnym, by uzyskać pozwolenie na broń, trzeba się sporo natrudzić oraz... zapłacić. Biurokratyczna procedura nie jest jednak nie do przejścia. Oto, co musisz zrobić, by zdobyć upragniony papierek i legalnie posiadać wybrany model broni.

ycipk-1wq2h0
  1. Podstawowe wymogi dla osoby ubiegającej się o pozwolenie są następujące: ukończone 21 lat, stały adres zamieszkania w Polsce, pełna zdolność do czynności prawnych (bez niej nie złożysz ważnego podania), niekaralność za przestępstwa umyślne. Jeśli nie spełniasz któregokolwiek z podanych warunków, nie zawracaj sobie głowy - próbując uzyskać pozwolenie na broń stracisz tylko czas.
  1. Na wstępie musisz określić, do czego potrzebna ci broń. W zależności od celu (broń łowiecka, sportowa, do rekonstrukcji historycznych itd.) procedura rozpatrywania dokumentów oraz lista wymogów będzie różnie wyglądać, wydłużać się lub skracać, kosztować więcej lub mniej. Załóżmy, że chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń dla celów ochrony osobistej.
  1. W podaniu o pozwolenie na broń musisz w nim podać konkretną ilość i model broni, którą chciałbyś nabyć i mieć prawo do jej noszenia - warto zatem wcześniej rozeznać się, jaki pistolet, rewolwer itp. będzie dla ciebie optymalny. Jeśli uzyskasz pozwolenie, a zakup okaże się chybiony i będziesz chciał nabyć inny rodzaj broni, całą procedurę trzeba powtarzać od początku.
  1. Pobierz właściwy wzór podania (np. ze strony komendy policji właściwej dla twojego miejsca zamieszkania). Podajesz w nim ilość i model broni, ale przede wszystkim masz ponad stronę na uzasadnienie potrzeby jej posiadania. Liczą się konkrety - dla uzyskania broni dla ochrony osobistej nie wystarczy własne "widzimisię", policja musi wiedzieć, że faktycznie masz powody, by lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Z pewnością pomocne będą udokumentowane przypadki gróźb pod twoim adresem, przypadki nękania itd. (jeśli takowe miały miejsce i były zgłaszane na policję, jeśli ich nie zgłaszałeś - będziesz musiał się dodatkowo tłumaczyć).
ycipk-1wq2h0
  1. Do podania, które składasz u komendanta policji w miejscu zameldowania, załączasz szereg wymaganych dokumentów. Przede wszystkim jest to orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności dysponowania bronią (wykaz placówek znajdziesz na stronie lokalnej policji). Badanie lekarskie obejmuje konsultację okulistyczną, poziom glukozy we krwi, EKG (dla osób powyżej 40. roku życia), badanie ogólne. Wizyta u psychologa sprowadza się zazwyczaj do rozwiązania kilku prostych testów i rozmowy. Za badania zapłacisz z własnej kieszeni, ceny wahają się w zależności od placówki (najtaniej około 400 zł łącznych kosztów). Oba orzeczenia są ważne 2 miesiące od daty wydania.
  1. Podanie, orzeczenia, kserokopię dowodu osobistego, dwa zdjęcia w formacie 3cmx4xm oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (opłata nie podlega zwrotowi) na rachunek Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy itp. składasz we właściwym wydziale policji (numer rachunku oraz konkretną placówkę znajdziesz na stronie miejscowej Komendy Wojewódzkiej). Po złożeniu dokumentów należy czekać - w tym czasie policja sprawdzi prawdziwość podanych przez ciebie danych (np. niekaralność), a dzielnicowy przeprowadzi wywiad środowiskowy.
  1. Ostatnim wymogiem (jeśli twoje podanie zostało pozytywnie zweryfikowane) jest zdanie egzaminu przed specjalną komisją. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna obejmuje m. in. znajomość Ustawy o broni i amunicji oraz przepisów Kodeksu Karnego z zakresu przestępstw z użyciem broni. Niezaliczenie tej części egzaminu skutkuje niedopuszczeniem do sekcji praktycznej. Jeśli pomyślnie zdasz teorię, podczas części praktycznej komisja sprawdzi twoje umiejętności składania i rozkładania broni, ładowania, odbezpieczania i zabezpieczania, a także przeprowadzi sprawdzian strzelecki. Opłata za egzamin (w przypadku pozwolenia na broń dla celów ochrony osobistej) wynosi 500 zł. Przysługuje ci prawo do jednokrotnego egzaminu poprawkowego, który będzie cię kosztował dodatkowe 250 zł.
  1. Cała procedura trwa około miesiąca, ale może się wydłużać (w zależności od przedstawionych dokumentów wymagających weryfikacji). Samo posiadanie pozwolenia na broń nie uprawnia cię jednak do... zakupu. Na tę okoliczność dostaniesz od policji dodatkowy dokument ważny 3 miesiące. Pamiętaj, że po sfinalizowaniu transakcji musisz zarejestrować broń w przeciągu 5 dni. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować cofnięciem pozwolenia na broń, a nawet aresztem i grzywną.
ycipk-1wq2h0

KP/PFi, facet.wp.pl

Zobacz: Broń palna w Polsce

Polub WP Facet
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-1wq2h0

ycipk-1wq2h0
ycipk-1wq2h0