Trwa ładowanie...
Technologie

Przekazanie nadzoru nad lekkim lotnictwem!

Share
Przekazanie nadzoru nad lekkim lotnictwem!
Źródło: 123RF.COM
d3qm3kh

[

]( http://skydream.pl/ )

d3qm3kh

Od dłuższego czasu oczekiwane są zmiany dotyczące regulacji w lekkim lotnictwie w zakresie prawnym, dzięki czemu ta dziedzina ma rozwijać się bardziej dynamicznie. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykonał pierwszy krok, który zapowiada duże zmiany w najbliższej przyszłości.

Początkiem lipca Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował o opublikowaniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie wydanego rozporządzenia, Prezes ULC będzie miał możliwość upoważnienia podmiotów do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli w ramach kategorii lotnictwa lekkiego. Treść rozporządzenia przedstawia dokładny zakres czynności, które mogą zostać przedmiotem upoważnienia, procedury wyboru podmiotów upoważnionych, szczegółowe wymogi dotyczące porozumienia między Prezesem ULC a podmiotem upoważnionym oraz szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione.

W zakresie przekazania kompetencji planuje się, aby podmiot upoważniony mógł:

  • wydawać świadectwa kwalifikacji, przyjmować egzaminy oraz przedłużać uprawnienia
  • sprawować kontrolę nad podmiotami szkolącymi
  • prowadzić nadzór nad ultralekkimi statkami powietrznymi
  • kontrolować oraz prowadzić ewidencję podmiotów zajmujących się projektowaniem, produkcją i obsługą techniczną statków powietrznych
  • prowadzić ewidencję statków powietrznych
  • prowadzić ewidencję lądowisk
d3qm3kh

Rozporządzenie określa wymagania dla podmiotu, który może zostać podmiotem upoważnionym do pełnienia w/w funkcji, procedurę jego wyboru na drodze konkursu oraz wzór oferty dla podmiotów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia. Nadzór nad lotnictwem niekomercyjnym będą mogły sprawować podmioty, które w toku postępowania udowodnią spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stosownego upoważnienia.

Głównym założeniem i intencją zmian prawnych zawartych w rozporządzeniu jest przede wszystkim efektywne i sprawne wykonywanie nadzoru dotyczącego tzw. małego lotnictwa. Oczekuje się, że uwolnienie nadzoru nad lekkim lotnictwem będzie skutkowało bardziej dynamicznym rozwojem tej branży w naszym kraju, która z roku na rok zyskuje coraz to większą ilość zwolenników i użytkowników statków powietrznych, dzięki niewielkim kosztom zakupu sprzętu i niskich kosztów eksploatacyjnych.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 lipca 2014.

d3qm3kh

Podziel się opinią

Share
d3qm3kh
d3qm3kh