Materiał Partnera
Hobby
16-04-2018 (14:06)

Windykator a komornik - jakie prawa im przysługują?

Dlaczego o wiele lepiej jest podjąć współpracę z windykatorem aniżeli czekać na egzekucję komorniczą? Jak przedstawia się sytuacja dłużnika, który ma spłacić przeterminowane zobowiązanie poprzez kontakt z windykatorem, a jak poprzez ten z komornikiem? Poznaj różnice w działaniu różnych reprezentantów wierzycieli już teraz.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Komornik jest ostateczną formą spłaty zadłużenia
Komornik jest ostateczną formą spłaty zadłużenia (iStock.com)
WP

Jak pracuje windykator?

Windykator dąży do spłaty zadłużenia na korzystnych dla obu stron warunkach. Oczywiście, jest reprezentantem wierzyciela, ale oferuje pomoc w zadłużeniu również osobie, która ma dług. Stara się zamknąć sprawę, zanim jeszcze ta trafi do sądu, czego konsekwencją jest egzekucja komornicza.

Windykator najczęściej prowadzi negocjacje, dzięki którym dłużnik może liczyć na korzystne warunki spłaty, w tym rozłożenie zobowiązania na raty. Nie może zastraszać, nękać, nachodzić ani naruszać prywatności dłużnika. O jego sytuacji finansowej nie może mówić osobom trzecim, które nie są powiązane ze sprawą. Z reguły prowadzi windykację miękką, której efektem jest ugoda.

WP

Co może komornik?

Komornik jest ostateczną formą spłaty zadłużenia. Jego działania nie przewidują żadnych korzyści dla dłużnika, z jego strony nie można liczyć na żadną pomoc w zadłużeniu. W jego interesie jest zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Najczęściej zajmuje środki finansowe dłużnika do wysokości, które pokrywają zobowiązanie. Jeśli dłużnik takowych nie posiada, komornik może zająć jego dobra materialne o takiej wartości.

Komornik może działać dopiero po wydanym przez sąd wyroku. Podstawą jego pracy jest przeważnie werdykt natychmiastowej wykonalności. Niestety, w przeciwieństwie do windykatora, komornik może naruszać prywatność dłużnika, na przykład poprzez wejście na teren jego nieruchomości, nawet siłą. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i może pojawić się u dłużnika również w towarzystwie asysty, z Policją.

Najczęściej występujące formy spłaty zadłużenia w Polsce

WP

Na szczęście większość długów jest spłacanych w Polsce w ramach stosowania windykacji miękkiej. Nie lubimy być zadłużeni więc już pierwsze upomnienie czy też wezwanie do zapłaty skutkuje uregulowaniem przeterminowanej płatności.

Egzekucje komornicze dotyczą tylko tych dłużników, których sytuacja finansowa uległa tak drastycznemu pogorszeniu, że nie mają oni na spłatę zobowiązania nawet w ratach. Dotyczy to też tych, którzy uciekają od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

Na co może liczyć dłużnik?

W przypadku postępowania windykacyjnego dłużnik może liczyć na pomoc w zadłużeniu. Poprzez negocjacje udaje się wypracować kompromis i korzystne warunki spłaty przeterminowanego zobowiązania. To o wiele lepsze rozwiązanie aniżeli egzekucja komornicza.

WP

Kiedy do akcji wkracza komornik, dłużnik nie ma już możliwości pójścia na ugodę. Musi poddać się woli wierzyciela i od razu spłacić dług. Nie ma mowy o ratach ani o zaprzestaniu naliczania karnych odsetek. Co więcej, koszty takiego postępowania wzrastają, bo dłużnik musi również zapłacić za pracę komornika i za postępowanie sądowe.

WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP